"SPRAWNY W ZAWODZIE"

Ogólnopolski konkurs dla stolarzy i techników technologii drewna.

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

                                          

 odbyły się:

 

                             08. 03. 2018 r. - Konkurs " Sprawny w Zawodzie Stolarz "

 

                            09. 03. 2018 r. - Konkurs " Technik Technologii Drewna "

 

         Wszystkim Uczestnikom, Sponsorom, Partnerom,

      Patronom oraz Gościom 

!!!!   SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY  !!!!

                         

O konkursie

Drukuj

Podstawowym celem organizowanych konkursów jest propagowanie kształcenia zawodowego w zawodach stolarz oraz technik technologii drewna, który chcemy osiągnąć poprzez:

·         umożliwienie rywalizacji, na polu umiejętności zawodowych, uczniom szkół o profilu drzewnym

·         wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego

·         zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym

·         analiza tematyki programów nauczania w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji

·         umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń


Prestiżowy tytuł „SPRAWNEGO W ZAWODZIE”  będzie potwierdzeniem doskonałego przygotowania młodzieży do zawodu. Dlatego mamy nadzieję, że także tegoroczna edycja konkursów, zgromadzi najlepszych uczniów szkół o kierunkach drzewnych. 

     

Patronat Honorowy

Patronat medialny